Odkaz Bati

Prodejna Bati

Vyslovíme-li jméno „Baťa“, většina z nás si vybaví boty. Tento rodinný gigant s více jak 125letou tradicí prodá ročně přes 220 miliónů bot, z nichž větší polovinu sám vyrobí ve svých 24 továrnách. Prodejny Baťa najdete v 73 zemích, firma k tomu zaměstnává více jak čtyřicet tisíc zaměstnanců. V roce 2019 měla obrat nad 2,5 miliardy dolarů. To ale není všechno, co po sobě slavný zakladatel Tomáš Baťa zanechal. V čem především tkví jeho odkaz?


Baťův systém řízení


Prvořadý a hlubší odkaz Tomáše Bati spočívá v jeho přístupu k vedení firmy. V jeho vnímání všech jejích zaměstnanců, v jeho schopnosti transparentně komunikovat a získat si důvěru všech spolupracovníků.


Mnoho společností až dodnes napodobuje takzvané baťovské principy vedení firmy. Ty jsou v první řadě závislé na schopnosti a ochotě vlastníka firmy vnímat podnikání jako společnou aktivitu, na které se podílí se svými spolupracovníky.


Odkryté karty


Jeden z důležitých baťovských principů tkví v ochotě majitele plně rozkrýt karty. Informace se ve firmě musí sdílet zcela otevřeně a pravdivě. Každý zaměstnanec by měl být motivován osobním ziskem závislým na zisku společnosti.


Podnikání je podle Bati společný projekt všech, kdo ve firmě pracují, od manažerů až po hlídače a posledního dělníka. Principem Baťova doporučení není v první řadě obohacení majitele. Spíše jde o spokojenost a obohacení všech, což později samozřejmě přinese užitek i majiteli.


Firmu poznáš podle odpadu


Baťa častokrát říkával, že úspěšnost té či oné dílny poznáte hlavně podle toho, co jim z jejich výroby zbývá, co se stává odpadem. Jeho politika se v tomto směru projevovala snad nejzřetelněji v době hospodářské krize. Zatímco ostatní zdražovali, Baťa naopak ceny snížil, aby vyprodal sklady a mohl se zaměřit na další výrobu. Velká část ostatních podniků naopak zdražila, sklady se jí nevyprázdnily a nové zboží nešlo kam uskladňovat.


Náš zákazník, náš pán


Snad nejznámější Baťův výrok je: Náš zákazník, náš pán. Ačkoli se tento přístup Baťovi vyplatil, v dnešní době už zdaleka všude neplatí. Velké nadnárodní společnosti díky marketingu a reklamě své zákazníky vytvářejí samy. Necílí na konkrétního zákazníka, umí si ho sami stvořit.