Šestý ročník Global Money Week v Česku je za námi

Global Money Week (GMW)

Česká republika se také letos zapojila společně se 176 zeměmi do celosvětové kampaně Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) Global Money Week (GMW). Týden finančního vzdělávání se mohl konečně uskutečnil také prezenčně a akce ve školách a dětských domovech se tak mohly konat více interaktivně. Do letošního ročníku, který měl podtitul „Mysli na svou budoucnost, nakládej s penězi chytře!“ se zapojilo přes 31 338 účastníků. Národním koordinátorem této iniciativy je Ministerstvo financí, hlavními organizátory jsou EFPA ČR a yourchance o.p.s.

Cílem a smyslem již tradiční celosvětové iniciativy Global Money Week (GMW) je bojovat proti chudobě, zvyšovat povědomí o důležitosti finančního vzdělávání a zajistit, aby mladí lidé byli již od raného věku finančně a digitálně gramotní a získávali postupně znalosti, dovednosti, postoje a chování nezbytné k uskutečnění správných finančních rozhodnutí a dosažení vlastní prosperity. Cílovými skupinami GMW jsou vedle žáků, pedagogů a odborné veřejnosti také široká veřejnost, skupiny ohrožené předlužením a sociálně vyloučené skupiny.

Součástí GMW byly i letos oblíbené online soutěže a hry, jako je turnaj „FinGRplay“, online „Rozpočti si to!“ a „Soutěž Finanční gramotnost“, v rámci které bude předána zvláštní cena ministra financí. Na základních, středních školách a v dětských domovech po ČR probíhaly přednášky, online dikuze, projektové dny a workshopy. Proběhl také Veletrh studentských firem organizovaný společností Junior Achievement. Jen do Soutěže Finanční gramotnost se zapojilo 21 000 hráčů, u online hry Rozpočti si to! o domácím hospodaření to bylo 1 708 účastníků. Podstatou hry FinGRplay je zase umožnit každému se zábavně finančně vzdělat, a tím zvyšovat finanční stabilitu a sílu českých rodin. Do hry letos se zapojilo 6 000 hráčů. V krajských kolech letošní Soutěže finanční gramotnost žáci v rámci jednotlivých věkových kategorií soutěžili ve zpracování případových studií na téma „Organizace školní olympiády“, „Organizace zahraničního poznávacího výletu“ a „Založení společnosti s.r.o.“. 

Mezi školami vyhledávaná setkání patřily webináře a osobní setkání s podnikateli a odborníky z praxe. Jejich smyslem bylo sdílení zajímavých životních a podnikatelských zkušeností, příběhů, úskalí, přístupů, milníků i principů, kterých je žádoucí se v businessu držet. Pro mladé účastníky byly webináře zajímavou inspirací, motivací a možností získat nový pohled na podnikání a podnikavost v této době. 

Témata, která letos mezi účastníky GMW nejvíce rezonovala, byla zejména finanční odpovědnost, hospodaření a nakládání s penězi, exekuce, možnosti investování, kryptoměny, význam pojištění, fungování daní, jak zaujmout správný postoj k penězům již u malých dětí či jaké jsou finanční nástrahy dnešní doby. 

GMW vyvrcholila odbornou konferencí Jak přispět ke zdravé finanční budoucnosti, která se uskutečnila 7. dubna v Kongresovém sále České národní banky a účastnilo se jí přes 70 hostů. Akce proběhla pod záštitou Ministerstva financí, České národní banky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  Konferencí provázely Jana Merunková z yourchance a Marta Gellová z EFPA ČR. Dámy prezentovaly předběžné výsledky, výstupy k formám a počtům zapojených subjektů a dětí do týdne finančního vzdělávání. 

Konference se krátce zúčastnil viceguvernér a člen bankovní rady ČNB Tomáš Nidetzký, podle kterého je GMW nejvýznamnější akcí finančního vzdělávání v ČR. Za Ministerstvo financí vystoupil náměstek Jiří Georgiev, který ve svém příspěvku zdůraznil potřebu rozvíjet v rámci finančního vzdělávání digitální kompetence a nepodceňovat důležitost základních matematických dovedností. Upozornil také na připravované celostátní měření finanční gramotnosti dětí. Za MŠMT se konference zúčastnil Petr Husník. Následovaly příspěvky České mincovny, ČSOB, České spořitelny, Raiffeisenbank a CRIF-Czech Credit Bureau

V průběhu tří panelů konference diskutovali a sdíleli své zkušenosti experti na daná témata a v panelu Co už víme o penězích také žáci Základní školy UNESCO. Další panel se věnoval výzvě dnešní doby Růstu inflace a zdražování. Poslední panel Podnikavost a podnikání prezentoval také ukázky práce dětí z případových studií na téma podnikání. 

ŘEČNÍCI

Carmine Di Noiabyl v únoru 2022 jmenován ředitelem ředitelství pro finanční a podnikové záležitosti OECD, kde vede standardy a politiku OECD v oblasti správy a řízení společností, boje proti korupci, odpovědného obchodního chování, hospodářské soutěže, finančního vzdělávání a ochrany spotřebitelů, kapitálových a finančních trhů, investice, penze, pojištění, správa veřejného dluhu, finanční trhy a blockchain. Přináší více než 30 let zkušeností v oblasti finančních trhů a podnikových záležitostí. Před svým jmenováním byl Dr. Di Noia komisařem pro Italskou komisi pro cenné papíry a burzu (CONSOB) a zástupcem generálního ředitele v ASSONIME (Asociace italských korporací). Italský státní příslušník, má doktorát z ekonomie na Pensylvánské univerzitě a doktorát z ekonomické teorie a institucí na Università di Roma Tor Vergata. Je také řádným profesorem finančních trhů a bankovnictví na Business School Luiss University v Římě.

Magda Biancose narodila v Bergamu dne 2. října 1960 a s vyznamenáním promovala v oboru ekonomie na univerzitě v Bergamu v roce 1984. Poté získala titul M.Sc. a doktorát z ekonomie na London School of Economics. Do Bank of Italy nastoupila v roce 1989, kde do roku 1999 pracovala v oddělení výzkumu, nejprve v oddělení sektorové a regionální analýzy a poté v oddělení finančních toků, jehož se stala vedoucí v roce 1997. V roce 1999 přešla do práva a ekonomického oddělení a v roce 2007 byl jmenován vedoucím odboru Právo a ekonomika, který byl sloučen do Oddělení výzkumu. Publikovala články o corporate governance, podnikových financích, bankrotu, ekonomice občanského soudnictví a obecněji o regulačních záležitostech a genderových otázkách. Vyučovala kurzy Industrial Organization a Corporate Governance na několika italských univerzitách. V letech 2012–2013 působila jako ekonomická poradkyně italského ministra spravedlnosti a od roku 2013 je ekonomickým a finančním poradcem ministerstva. Je výzkumnou partnerkou Evropského institutu pro správu a řízení společností a členkou výkonné rady Italské společnosti práva a ekonomie a Výboru OECD pro správu a řízení společností. Zasedá ve výboru pro rovné příležitosti italské centrální banky. Dne 27. ledna 2014 byla jmenována vedoucí ředitelství pro ochranu spotřebitele a boj proti praní špinavých peněz. Dne 1. března 2020 byla jmenována výkonnou ředitelkou a v této roli je od 22. června 2020 vedoucí nového generálního ředitelství pro ochranu spotřebitelů a finanční vzdělávání.

Yunita Resmi Sari je vedoucí oddělení rozvoje malých a středních podniků a ochrany spotřebitelů v Bank Indonesia, centrální bance Indonésie. Předtím byla v roce 2020 vedoucí oddělení logistiky a správy zařízení a v roce 2019 byla vedoucí zastoupení Bank Indonesia v Jižní Sumateře. Během svých služeb v oddělení SME a oddělení bankovního výzkumu a regulace má rozsáhlé zkušenosti v oblasti rozvoje malých a středních podniků a finanční inkluze. v letech 2000-2018. Aktivně se také účastnila GPFI během indonéského předsednictví G20 v roce 2022 a ASEAN jako spolupředsedkyně pracovního výboru pro finanční začleňování (WC-FINC) spolu s National Bank of Cambodia. Získala titul MBA na University of Melbourne v roce 1998 a bakalářský titul v oboru zemědělské technologie na Bogor Agricultural University v roce 1989.

Mairead McGuinness je evropským komisařem pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů. Komisařova vize portfolia je zaměřena na zajištění síly a stability finančního sektoru, aby mohl být přínosem pro lidi, společnost a životní prostředí. Před nástupem do Komise v říjnu 2020 byla paní McGuinness od roku 2017 první místopředsedkyní Evropského parlamentu. 16 let působila jako poslankyně Evropského parlamentu z Irska a od roku 2014 byla místopředsedkyní Parlamentu. dohlížela na vztahy s národními parlamenty, vedla dialog Parlamentu s náboženskými a filozofickými organizacemi a měla odpovědnost za komunikační politiku Parlamentu. Během svého působení v parlamentu zasedala paní McGuinnessová v řadě výborů, které se týkaly zemědělství, životního prostředí, veřejného zdraví, rozpočty, petice a ústavní záležitosti. Její legislativní práce zahrnovala vedení skupiny PPE pro evropské klimatické právo, revizi právních předpisů o zdravotnických prostředcích a reformu SZP po roce 2013. Jako irská europoslankyně zastupující příhraniční region otevřeně hovořila o Brexitu a jeho důsledcích pro EU a Irsko. V letech 2006–2007 paní McGuinnessová předsedala parlamentnímu vyšetřování krachu pojišťovací společnosti Equitable Life, které odhalilo problémy kolem slabé finanční regulace. Než se stala poslankyní Evropského parlamentu, byla oceněnou novinářkou, hlasatelkou a komentátorkou. otevřeně se vyjádřila k Brexitu a důsledkům pro EU a Irsko. V letech 2006–2007 paní McGuinnessová předsedala parlamentnímu vyšetřování krachu pojišťovací společnosti Equitable Life, které odhalilo problémy kolem slabé finanční regulace. Než se stala poslankyní Evropského parlamentu, byla oceněnou novinářkou, hlasatelkou a komentátorkou. otevřeně se vyjádřila k Brexitu a důsledkům pro EU a Irsko. V letech 2006–2007 paní McGuinnessová předsedala parlamentnímu vyšetřování krachu pojišťovací společnosti Equitable Life, které odhalilo problémy kolem slabé finanční regulace. Než se stala poslankyní Evropského parlamentu, byla oceněnou novinářkou, hlasatelkou a komentátorkou.

Jeroo Billimoria je zakladatelem několika inovativních a oceněných nevládních organizací a má více než dvacetileté zkušenosti s řízením organizací pro změnu systémů jako držitel ocenění Skoll, Ashoka a Schwab Fellow. Mezi její předchozí organizace patří Child and Youth Finance International (CYFI), Aflatoun International, Childline India a Child Helpline International, které usnadnily smysluplnou změnu ve finančním začleňování mládeže ve více než 160 zemích a vytvořily globální hnutí na ochranu dětí a aktivní mládeže. ve více než 181 zemích. Jeroo je nyní zakladatelem nadace One Family Foundation, která inkubuje sociální inovace a používá metodologii změny systémů, aby pomohla organizacím škálovat. One Family Foundation v současné době zakotvuje Catalyst 2030, iniciovaný předními sociálními podnikateli z Ashoka, Echoing Green, Schwab Foundation, nadace Skoll a další globální sítě sociálních podnikatelů. Jeho cílem je urychlit pokrok směrem k cílům udržitelného rozvoje radikální transformací ekosystémů sociálních inovací a řízením zásahů změny systémů na úrovni země.

Koba Gvenetadze je předsedou představenstva National Bank of Georgia, guvernérem od roku 2016. Působil v Mezinárodním měnovém fondu (MMF), ve Washingtonu DC jako hlavní ekonom oddělení Středního východu a Střední Asie (2002-2015), mimo jiné působil jako rezident zástupce MMF v Ázerbájdžánu a Kyrgyzské republice. Zastával funkce náměstka státního ministra (2001-2002) a náměstka ministra financí Gruzie (2000-2001). V různých letech pracoval pro National Bank of Georgia jako hlavní ekonom a pro místní kancelář Mezinárodního měnového fondu jako ekonom. Pan Gvenetadze je absolventem Státní univerzity v Tbilisi, katedry financí a úvěru. V roce 2000 také promoval na American University, Washington DC, USA s titulem Master of Arts v oboru ekonomie.

Maria Socorro Heysen Zegarra je od roku 2016 superintendentkou správců bankovních, pojišťovacích a soukromých penzijních fondů v Peru. Je také členkou představenstva Asociace bankovních dohledů Ameriky (ASBA) a členkou představenstva Toronta Centrum. Svou profesionální kariéru začala v centrální rezervní bance Peru, kde se stala zástupkyní manažera pro měnový sektor a poradcem generálního ředitele. V roce 1997 nastoupila do dozorčí rady bankovnictví a pojišťovnictví v Peru jako zástupkyně dozorkyně pro bankovnictví a od ledna do června 2002 byla vrchní dozorkyní správců bankovnictví, pojišťovnictví a soukromých penzijních fondů (ai). V letech 1991 až 2012 byla členkou a konzultantkou Mezinárodního měnového fondu. V letech 1991 až 1994 pracovala jako ekonomka oddělení pro západní polokouli, a v letech 2004 až 2007 byla zástupkyní ředitele odboru regulace a bankovního dohledu. Jako konzultantka vykonala rozsáhlou práci v několika zemích v různých regionech. V roce 2012 byla jmenována zástupkyní generálního ředitele oddělení ekonomických studií Financiera Confianza, subjektu Nadace BBVA, a tuto pozici zastávala do srpna 2016, kdy byla jmenována vrchní ředitelkou správců bankovnictví, pojišťovnictví a soukromých penzijních fondů. Paní Heysenová je ekonomkou Papežské katolické univerzity v Peru (PUCP) s magisterským titulem v oboru ekonomie na Kalifornské univerzitě v Los Angeles (UCLA), USA. byla jmenována zástupkyní generálního ředitele oddělení ekonomických studií Financiera Confianza, subjektu Nadace BBVA, a tuto pozici zastávala do srpna 2016, kdy byla jmenována vrchní ředitelkou správců bankovnictví, pojišťovnictví a soukromých penzijních fondů. Paní Heysenová je ekonomkou Papežské katolické univerzity v Peru (PUCP) s magisterským titulem v oboru ekonomie na Kalifornské univerzitě v Los Angeles (UCLA), USA. byla jmenována zástupkyní generálního ředitele oddělení ekonomických studií Financiera Confianza, subjektu Nadace BBVA, a tuto pozici zastávala do srpna 2016, kdy byla jmenována vrchní ředitelkou správců bankovnictví, pojišťovnictví a soukromých penzijních fondů. Paní Heysenová je ekonomkou Papežské katolické univerzity v Peru (PUCP) s magisterským titulem v oboru ekonomie na Kalifornské univerzitě v Los Angeles (UCLA), USA.

Dr. Denny Hamachila Kalyalya je guvernérem a předsedou představenstva Bank of Zambia (únor 2015–srpen 2020 a září 2021–dosud). Je také alternativním guvernérem země pro Mezinárodní měnový fond (duben 2015–srpen 2020 a listopad 2021–dosud), nezávislý spolupředseda Světové banky pro doplnění IDA20, předseda Asociace afrických centrálních bank jižní region (listopad 2021–současnost ), a nevýkonný ředitel Africké exportní a importní bankovní rady (červen 2019–dosud). Působil také jako výkonný ředitel ve skupině Světové banky pro Africkou skupinu I (listopad 2012–říjen 2014) a jako náhradní výkonný ředitel pro stejnou instituci (listopad 2010–říjen 2012) působil jako viceguvernér – operace v Centrální bance Zambie (listopad 2002–říjen 2010), a ředitel ekonomického oddělení centrální banky Zambie (1998–listopad 2002). Dr. Kalyalya působil v různých výborech, včetně, jako zástupce dlužníka – 17. střednědobé hodnocení a 18. doplnění Mezinárodní asociace pro rozvoj zastupující volební obvod Africké skupiny 1 (22 afrických zemí) ve skupině WorldBank (listopad 2015–prosinec 2019), ministerstvo Výbor pro těžbu ropy a zemního plynu (duben 2015 – srpen 2020) a Řídící výbor plánu rozvoje finančního sektoru (2004 – 2010). Dr. Kalyalya je držitelem titulu Ph. D. Economics (1993) a MA Economics (1989) na University of Massachusetts/Amherst, USA. MA Economics (1983) a BA Economics and Business Administration (1980) z University of Zambia. jako zástupce dlužníka – 17. střednědobé hodnocení a 18. doplnění Mezinárodní asociace pro rozvoj zastupující africkou skupinu 1 volební obvod (22 afrických zemí) ve skupině WorldBank (listopad 2015–prosinec 2019), ministerský výbor pro těžbu ropy a zemního plynu (duben 2015– srpen 2020) a Řídící výbor plánu rozvoje finančního sektoru (2004 – 2010). Dr. Kalyalya je držitelem titulu Ph. D. Economics (1993) a MA Economics (1989) na University of Massachusetts/Amherst, USA. MA Economics (1983) a BA Economics and Business Administration (1980) z University of Zambia. jako zástupce dlužníka – 17. střednědobé hodnocení a 18. doplnění Mezinárodní asociace pro rozvoj zastupující africkou skupinu 1 volební obvod (22 afrických zemí) ve skupině WorldBank (listopad 2015–prosinec 2019), ministerský výbor pro těžbu ropy a zemního plynu (duben 2015– srpen 2020) a Řídící výbor plánu rozvoje finančního sektoru (2004 – 2010). Dr. Kalyalya je držitelem titulu Ph. D. Economics (1993) a MA Economics (1989) na University of Massachusetts/Amherst, USA. MA Economics (1983) a BA Economics and Business Administration (1980) z University of Zambia. Ministerský výbor pro těžbu ropy a zemního plynu (duben 2015 – srpen 2020) a řídící výbor plánu rozvoje finančního sektoru (2004 – 2010). Dr. Kalyalya je držitelem titulu Ph. D. Economics (1993) a MA Economics (1989) na University of Massachusetts/Amherst, USA. MA Economics (1983) a BA Economics and Business Administration (1980) z University of Zambia. Ministerský výbor pro těžbu ropy a zemního plynu (duben 2015 – srpen 2020) a řídící výbor plánu rozvoje finančního sektoru (2004 – 2010). Dr. Kalyalya je držitelem titulu Ph. D. Economics (1993) a MA Economics (1989) na University of Massachusetts/Amherst, USA. MA Economics (1983) a BA Economics and Business Administration (1980) z University of Zambia.

Nawaporn Maharagkaga je náměstkem guvernéra Thajské banky, odpovídá za skupinu řízení rizik, finanční gramotnost a výukové centrum Bank of Thailand. Dříve pracovala v měnové politice, bankovní regulaci a správě rezerv. Při práci v oblasti bankovní regulace byla zodpovědná za hlavní plán rozvoje finančního sektoru a obezřetnostní regulaci. V 90. letech byla součástí týmu, který v Thajské bance zahájil činnost v oblasti finanční gramotnosti, tržního chování a ochrany finančních spotřebitelů, přičemž významně těžila z účasti na mezinárodním fóru, jako je INFE. Práce v oblasti finanční gramotnosti v Thajské bance je považována za důležitou součást strategie banky pro rozvoj nového finančního prostředí oznámené v únoru 2022 ve světle digitálního narušení, stejně jako udržitelné řešení dluhu domácností. Paní Maharagkaga má titul BSc. (Econ.) z London School of Economics, London University a MPA z Harvard University.

Flore-Anne Messyová je vedoucím ředitelství spotřebitelských financí, pojištění, soukromých penzí, finančních a podnikových záležitostí, OECD a výkonným tajemníkem Mezinárodní sítě finančního vzdělávání (OECD/INFE). Do OECD vstoupila v červnu 2000, aby rozvíjela činnost Výboru pro pojišťovnictví a soukromé penzijní pojištění. Po několika letech práce na rozvoji penzí, pojištění a otázek politiky finančního trhu zahájila a řídila práci OECD v oblasti finanční gramotnosti a ochrany spotřebitele (včetně cvičení OECD/INFE, PISA pro finanční gramotnost, pracovní skupiny G20/OECD pro finanční Ochrana spotřebitele a sekretariát FinCoNet). Od roku 2016 vedla postupně divizi OECD Insurance Private Pensions and Financial Market a Division Consumer Finance, Insurance and Pensions. Před vstupem do OECD pracovala jako konzultantka a auditorka pro banky a pojišťovny ve společnosti Deloitte Touche Tomatsu. Vystudovala Institut politických studií v Paříži a diplomovou práci v oboru mezinárodní ekonomie získala na Univerzitě Pantheon-Sorbonne v Paříži.

MODERÁTOR


Aimée Allam je výkonnou ředitelkou nově založené charitativní organizace Financial Times, Financial Literacy and Inclusion Campaign. Cílem kampaně je demokratizovat finanční vzdělávání prostřednictvím poskytování bezplatného a poutavého obsahu těm, kteří to nejvíce potřebují: mladým lidem, ženám a skupinám bez volebního práva, včetně menšinových etnických komunit a migrantů.